515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Prawo ubezpieczeniowe

W kancelarii oferujemy pomoc związaną z przedsiębiorstwami oraz ich zleceniobiorcami. Prawo ubezpieczeniowe traktuje spełnienie przez działalność określonych świadczeń w sytuacjach przewidzianych w zawartej umowie. Dotyczą one wypadków, które mogły spowodować trwały lub tymczasowy uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego pracownika.

W ramach określonej współpracy, adwokat z kancelarii zajmie się doradztwem oraz zweryfikowaniem spraw, które miały miejsce w miejscu pracy. Do zakresu jego pomocy należy też wsparcie w odzyskiwaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za poniesioną przez ubezpieczonego pracownika krzywdę. Charakter doradztwa prawnego może być długotrwały lub na pewien czas.

Odzyskiwanie odszkodowań powypadkowych

Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu do świadczeń finansowych za poniesione krzywdy, do których doszło w zakładach pracy w wyniku zaniedbania lub z winy pracodawcy. Może to dotyczyć osoby, której szkody możliwe są do wyliczenia, a przysługujące zadośćuczynienie realne do odzyskania oraz oszacowania w wartości pieniężnej zgodnie z umową ubezpieczenia.

Do zakresu czynności wykonywanych przez adwokata z kancelarii, oprócz pomocy w odzyskaniu świadczeń, zalicza się też wsparcie w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji dowodowej oraz medycznej, które mogą przysłużyć się w prawnym ustaleniu osoby lub czynnika odpowiedzialnego za wypadek. Zebrany materiał pozwoli tym samym zgłosić roszczenie odszkodowawcze w imieniu ubezpieczonego pracownika do organów właściwych.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Przepisy prawne przyznają rekompensatę za poniesione szkody niematerialne, które miały miejsce w wyniku rozstroju zdrowia, strat moralnych lub na skutek obrazy dobrego imienia osoby pokrzywdzonej. Wysokość zadośćuczynienia zależna jest od czasu trwania oraz rodzaju uszczerbku na zdrowiu.

W ramach świadczonych w kancelarii usług możemy wspomóc w ustaleniu wysokości przysługującego zadośćuczynienia, a w razie potrzeby wesprzeć w procesie odzyskania należności z tytułu ubezpieczenia.