515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Prawo karne

Prawo karne Płock - obrońca w sprawach karnych

Profesjonalne wsparcie prawne ze strony adwokata lub radcy prawnego jest niezbędne do skutecznej obrony swoich praw w postępowaniu karnym. Kancelaria Adwokacka Antoniny Ogonowskiej świadczy pomoc na etapie postępowania przygotowawczego - podczas czynności przeprowadzanych przez policję i prokuraturę, postępowania sądowego, a także postępowania wykonawczego. Sporządzamy pisma procesowe w postaci zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akty oskarżenia, zażalenia na decyzje organów procesowych, a także różnego rodzaju wnioski dowodowe. Jeśli szukają Państwo wsparcia prawnego w sprawach karnych, również w zakresie przestępstw gospodarczych lub skarbowo-finansowych - zapraszamy do kontaktu.

Mamy duże doświadczenie w reprezentacji Klientów oskarżonych o dokonywanie fikcyjnych transakcji, niepłacenie podatków lub poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Wiedza zdobyta podczas pracy w Izbie Skarbowej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku (obecnie Krajowa Informacja Skarbowa) gwarantuje odpowiednie umiejętności w analizowaniu dokumentów księgowych zakwestionowanych przez organy ścigania lub organy kontroli skarbowej.

Adwokat Antonina Ogonowska - wsparcie prawne dla pokrzywdzonych

Pomagamy nie tylko oskarżonym o dokonanie czynów zabronionych, ale także ofiarom przestępstw, występując w postępowaniu jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik pokrzywdzonego lub powoda cywilnego. Warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika w sprawach karnych również, jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, której interesy zostały naruszone lub zagrożone przez działanie osób trzecich. W ramach współpracy konstruujemy subsydiarne akty oskarżenia, apelacje oskarżyciela posiłkowego oraz składamy niezbędne wnioski, takie jak wniosek o świadczenie z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej czy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Często uczestniczymy w postępowaniu mediacyjnym - również jako mediator. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie w Państwa sprawie.