515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Mediacje sądowe Płock

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja stanowi rodzaj postępowania, którego celem jest zakończenie sporu w drodze zawarcia ugody. To sposób na rozwiązanie konfliktu istniejącego pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa. W wyniku dobrowolnych negocjacji ustala się sposób zadośćuczynienia powstałej szkodzie oraz krzywdzie z udziałem bezstronnego mediatora.

Zgodnie z polskim prawem karnym każda sprawa może zostać skierowana do postępowania mediacyjnego. Skorzystanie z prawa mediacji oznacza krótszy czas prowadzonego postępowania, oszczędność kosztów i ograniczenie negatywnych skutków popełnionego przestępstwa. Może odbyć się na każdym etapie postępowania - zarówno przed policją, prokuratorem, jak i sądem. 

Mediator Płock - skuteczne postępowanie mediacyjne

Adwokat Antonina Ogonowska jest mediatorem wpisanym do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i wykroczeniowych prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Płocku. Wieloletnie doświadczenie prawnicze sprawia, że obowiązki mediatora wykonuje profesjonalnie, z najwyższą starannością i zaangażowaniem. Ma odpowiednią wiedzę z zakresu postępowania mediacyjnego i technik negocjacyjnych.

Skorzystanie z naszych usług stanowi gwarancję skutecznych mediacji w sprawach karnych. Do zadań mediatora należy umożliwienie prowadzenia mediacji, jej moderowanie, nawiązywanie kontaktu pomiędzy stronami oraz pośredniczenie w rozmowach między nimi. W trakcie wysłuchuje się stanowisk stron, udziela wyjaśnień i pomaga w ostatecznym sformułowaniu ugody lub porozumienia. To strony są gospodarzami spotkania mediacyjnego, które przebiega w nieformalnej atmosferze. Mediator sprawuje pieczę nad przebiegiem spotkania i służy stronom pomocą. Wiedza i umiejętności adwokat Antoniny Ogonowskiej zostały potwierdzone podczas licznych przeprowadzonych postępowań. 

Poufność postępowania mediacyjnego - mediator Płock Antonina Ogonowska

Zarówno strony, jak i mediator zobowiązane są do zachowania poufności. Treść rozmów podejmowanych podczas postępowania mediacyjnego nie może być wykorzystana jako dowód w sprawie, a uczestnictwo w mediacji nie oznacza przyznania się do winy. Sprawozdanie z postępowania mediacyjnego nie może ujawniać szczegółów mediacji. Nasza kancelaria gwarantuje usługi na najwyższym poziomie, zapewniając pełną dyskrecję.