515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Prawo pracy

Adwokat Antonina Ogonowska - prawo pracy Płock

Kancelaria adwokacka adwokat Antoniny Ogonowskiej świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Płocku. W ramach stałej współpracy otrzymają Państwo zarówno projekty umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich i umów o zakazie konkurencji, jak i projekty regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a także w sporach z pracownikami dotyczących na przykład przywrócenia do pracy czy ustalenia istnienia stosunku pracy. Zapewniamy możliwość skonsultowania zagadnień prawnych związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem współpracy. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w trudnych i skomplikowanych sprawach przed organami rentowymi w kwestii rent rodzinnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury lub zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 

Pomoc prawna dla pracodawców i pracowników z zakresu prawa pracy w Płocku

Prawo pracy dotyka niemal każdego, dlatego często jest przedmiotem sporów na salach sądowych. Zawiłości związane z normami prawa pracy, stale rozwijający się rynek, a także dynamiczna sytuacja gospodarcza sprawiają, że doradztwo prawne staje się coraz bardziej popularne. Kancelaria adwokacka adwokat Antoniny Ogonowskiej oferuje pomoc zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych gwarantuje świadczenie usług z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej Klienta oraz z wszechstronnym spojrzeniem na kwestie prawne. Dzięki współpracy z Kancelarią Adwokacką adwokat Antoniny Ogonowskiej mają Państwo pewność, że podejmowane są wszelkie działania zmierzające do pozytywnego zakończenia postępowania, które jednocześnie chronią Państwa interesy.