515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Obsługa prawna firm

 

W naszej kancelarii pracujemy nie tylko z klientami indywidualnymi, ale również przedsiębiorstwami. W skład oferty wchodzi obsługa prawna firm, która polega na stałej współpracy z przedsiębiorstwem i zajmowaniu się jego bieżącymi sprawami; zakres proponowanej pomocy zależy od jego charakteru oraz potrzeb biznesu. Obsługa prawna spółek może mieć postać doraźną lub stałą. W pierwszym przypadku polega na współpracy w kwestiach najważniejszych dla przedsiębiorstwa lub nagłych sytuacjach. W drugim przypadku jej istotą jest stałe weryfikowanie działań firmy.

W ramach współpracy adwokat dla firm oferuje taką pomoc jak:

- opiniowanie umów,
- reprezentacja przed organami państwowymi,
- negocjowanie warunków współpracy,
- sporządzanie umów, aktów i regulaminów,
- analiza poprawności dokumentów,
- pomoc w założeniu, przekształceniu lub likwidacji działalności,
- reprezentowanie przedsiębiorstwa w sporach z pracownikami,
- ustanawianie zabezpieczeń zaciąganych pożyczek,
- prowadzenie posiedzeń kolegialnych organów,
- udział w postępowaniach nakazowych lub upominawczych.

To, jakiego rodzaju współpracę podejmie adwokat, zależy od potrzeb Twojej spółki.

Jakie firmy mogą skorzystać z obsługi prawnej?

Na obsługę prawną może zdecydować się każdy biznes, niezależnie od branży. Współpracujemy zarówno z firmami z sektora MŚP, a więc sektora średnich i małych przedsiębiorstw, jak również spółkami większymi. Odpowiadamy na zapotrzebowanie spółek na konsultacje z adwokatami; niedawne badania wskazują, że ponad połowa przedsiębiorstw deklaruje potrzebę współpracy z prawnikiem. Co więcej, pokazują, że prawie 30% małych i średnich biznesów deklaruje chęć skorzystania z tego rodzaju obsługi raz w miesiącu, a raz w tygodniu 16%.

Adwokat pomoże w sporządzaniu stosownych dokumentów, a do tego będzie reprezentować Klienta nie tylko w sądzie, ale też innych instytucjach państwowych czy przed organami nadzorczymi. Poza tym adwokat wystąpi w imieniu spółki wtedy, gdy konieczne jest rozwiązanie spornych kwestii z pracownikami lub konkurentami.