515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego. Koncentruje się ono na regulacji stosunków prawa w rodzinie – zarówno w kwestiach majątku, jak i we względach osobistych wynikających z faktu zawarcia małżeństwa. Do każdej sprawy z tej dziedziny podchodzimy z najwyższą dyskrecją oraz poszanowaniem zasad kodeksu etycznego.

Prawo rodzinne – Płock to miasto, w którym świadczymy usługi prawne

Prawo rodzinne reguluje stosunki między rodzicami a dziećmi, jak i te wynikające z powinowactwa oraz pokrewieństwa. W związku z tym określa ono wspólność majątkową pomiędzy małżonkami. Uwzględnia przy tym jej zmianę, separację oraz zakończenie małżeństwa. Nierzadko prawo rodzinne dotyczy dzieci. Obejmuje ono zagadnienia związane  z pochodzeniem najmłodszych członków rodziny, władzą rodzicielską, jak również adopcją, czyli przysposobieniem władzy rodzicielskiej. Adwokat rodzinny zajmuje się także kwestiami opieki i kurateli nad dziećmi. 

Zaufany adwokat rodzinny – Płock

Pomagamy naszym klientom przejść przez rozwody, które dzielą się na takie z orzekaniem i bez orzekania o winie, a także przez separacje. Prowadzimy sprawy o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie czy uregulowanie alimentów. Udzielamy profesjonalnego wsparcia w często skomplikowanym podziale wspólnego majątku małżonków. Ponadto mamy bogate doświadczenie w działaniach związanych z władzą rodzicielską, w tym jej pozbawieniem, ograniczeniem lub zmianą, ustalaniem kontaktów z dzieckiem, a także ustalaniu ojcostwa.

Jesteśmy świadomi delikatnej natury prawa rodzinnego. W związku z tym dbamy o to, aby sprawy alimentacyjne czy rozwodowe przebiegały w możliwie komfortowej atmosferze. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam świadczyć specjalistyczną pomoc w nierzadko skomplikowanych, bolesnych relacjach rodzinnych. Podkreślamy, że prawo rodzinne wraz z regulacjami kodeksu rodzinnego, opiekuńczego oraz cywilnego to obszar zawiły. Właśnie dlatego adwokat rodzinny może okazać się niezastąpionym wsparciem w razie jakichkolwiek problemów w tej dziedzinie.