515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Odpowiednie wsparcie finansowe ze strony rodziców ma znaczący wpływ na edukację i rozwój zawodowy dziecka. Z tego powodu polskie prawo nakłada obowiązek alimentacyjny – najczęściej dotyczy on rodziców, którzy zrzekli się nad opieki nad dzieckiem po zakończeniu rozwodu. Panuje powszechne przekonanie, że jego wygaśnięcie przypada na moment, w którym potomek osiąga pełnoletność. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, dlaczego to nieprawda.

 

Jaki jest cel obowiązku alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny ma za zadanie wspomóc byłego współmałżonka w utrzymywaniu dziecka. Zaś potomkowi ma dać możliwość niezakłóconego rozwoju edukacyjnego i/lub zawodowego aż do momentu, gdy może on się samodzielnie utrzymać. Nie można oczekiwać, że dziecko w dniu osiemnastych urodzin stanie się w pełni samodzielne finansowo, dlatego wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie jest opatrzone żadnym konkretnym terminem. Nie ma też związku z osiągnięciem przez nie konkretnego poziomu wykształcenia. O tym wygaśnięciu decydują rodzice na podstawie tego, czy ich dziecko może się samodzielnie utrzymać oraz jego planów związanych z edukacją.

Co to znaczy? Potomek, który dawno osiągnął pełnoletność, ale decyduje się brać udział w kursach doszkalających, które podniosą jego kwalifikacje, a w efekcie zarobki, ma prawo do alimentów, jeśli jego obecna stawka uniemożliwia płynny rozwój zawodowy.

Kiedy rodzice mogą zdecydować o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego?

Istnieje ku temu kilka przesłanek. Są one następujące:

- dziecko nie dąży do tego, by się samodzielnie utrzymać,
- dziecko nie przykłada się do nauki i traktuje wyższe studia tylko i wyłącznie jako pretekst do tego, by uniknąć pracy zarobkowej - mogą o tym świadczyć niskie stopnie, a w skrajnych przypadkach groźba skreślenia z listy studentów;
- płacenie alimentów wiąże się ze zbyt dużym uszczerbkiem dla rodziców.

 

Alimenty a zdrowie

Wygaśnięcie obowiązku może zostać znacznie odroczone również w związku ze złym stanem zdrowia dziecka. Jeśli jego kondycja psychiczna lub fizyczna uniemożliwia mu samodzielne utrzymanie się, konieczne jest płacenie alimentów jeszcze długo po osiągnięciu przez nie pełnoletności.