515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Umowa najmu lokalu – co trzeba wiedzieć?

Nie każdy może sobie pozwolić na kupno własnego lokum. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem jest najem mieszkania. Jeśli nim dysponujesz i chcesz je udostępnić lokatorom, musisz się przygotować od strony prawnej. Bardzo ważna jest odpowiednia umowa najmu lokalu mieszkalnego. Co dokładnie powinna zawierać? Jak opisać w niej opłaty? Dowiesz się tego w poniższym artykule!

Niezbędne dane

Zwykła umowa najmu mieszkania powinna zawierać imię, nazwisko, pesel, serię i numer dowodu osobistego zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Ważne, żeby obie strony były jasno określone: wynajmujący to osoba, która udostępnia przestrzeń, a najemca to ta, która bierze ją w użytkowanie.
Oprócz tego dokument powinien zawierać takie informacje jak:
  • datę i miejsce zawarcia porozumienia,
  • dokładny opis przedmiotu najmu,
  • określenie wszystkich opłat wraz z terminem zapłaty i sposobem płatności,
  • czas zobowiązywania porozumienia oraz warunki jego rozwiązania,
  • prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego.
Nie trzeba dodawać, że każda, zwykła umowa tego rodzaju powinna być podpisana przez obie strony, żeby była ważna w świetle prawa.

Opłaty to podstawa

Trzeba dokładnie opisać wszystkie kwoty, które musi uiszczać najemca za mieszkanie. Szczegółowy zapis zmniejsza ryzyko nieporozumień i nieprzyjemnych sytuacji w momencie zapłaty czynszu lub rozwiązywania umowy oraz zwrotu kaucji. Powinny się w niej znaleźć informacje o opłatach stałych i mediach, za które trzeba zapłacić (gaz, prąd, woda, Internet). Obowiązkowo należy też ustalić wysokość kaucji i dokładnie opisać warunki jej zwrotu do najemcy. Co ważne, prawo nie określa zwykłej, jednoznacznej częstotliwości uiszczania opłat – to kwestia indywidualna, które obie strony mogą ustalić między sobą.

Kondycja mieszkania też jest ważna!

Każdy wynajmujący powinien dokładnie opisać jego stan. Dobrze jest sporządzić zwykły wykaz wszystkich elementów wyposażenia. Dodatkowym zabezpieczeniem będą zdjęcia, które zrobisz przed udostępnieniem swojej miejscówki. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy przedmioty są na swoim miejscu i czy uległy uszkodzeniom na skutek użytkowania przez najemcę.