515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku samochodowym

 
Każdy może zostać poszkodowany na drodze. Jeśli Cię to spotkało, wiedz, że przysługuje Ci odszkodowanie po wypadku samochodowym. Zgodnie z prawem osoba, która posiada mechaniczny środek komunikacji poruszany siłami przyrody, czyli na przykład samochód, ponosi odpowiedzialność za zderzenie i wszystkie szkody, którym uległa jego ofiara. Wyjątkiem są sytuacje, gdy nastąpiły one na skutek działania sił wyższych czy wyłącznej winy osoby poszkodowanej.
Według prawa każdy kierowca samochodowy jest zobowiązany płacić składki na ubezpieczenie OC za wyrządzone szkody. Tym samym, jeśli zostaniesz poszkodowany, możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny nie tyle od osoby fizycznej, ile firmy ubezpieczeniowej, u której wykupił polisę.

Czego możesz żądać w ramach odszkodowania?

Jeśli doznasz szkód w wyniku zderzenia samochodowego z winy sprawcy, uzyskasz pomoc finansową z jego OC taką
jak:
  • zwrot kosztu naprawy pojazdu,
  • pomoc w kosztach na leczenie,
  • pieniądze, które pozwolą się przygotować do innego zawodu – potrzebne w przypadku, gdy ofiara stała się inwalidą,
  • renta – trzeba uiścić, kiedy poszkodowany całkowicie lub częściowo stracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

Inne formy rekompensaty

Po samochodowym wypadku komunikacyjnym możesz ubiegać się też o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Czym dokładnie jest? To rekompensata pieniężna, która odpowiada doznanym krzywdom. Jego wysokość musi być adekwatna do warunków gospodarki rynkowej oraz szkód odczuwalnych przez osobę poszkodowaną. Jeśli chcesz je uzyskać, powinieneś wiedzieć, że przy ustalaniu zadośćuczynienia bierze się pod uwagę następujące czynniki:
  • cierpienie fizyczne i psychiczne, w tym bezradność,
  • wiek poszkodowanego,
  • utrata szans na normalne życie, rozwijanie zainteresowań i realizację celów,
  • utrata zdolności do pracy.
 
Podobnie jak w przypadku odszkodowania, pomoc w postaci zadośćuczynienia z ubezpieczenia sprawcy to coś, co może uzyskać każdy, kto uległ zderzeniu komunikacyjnemu nie ze swojej winy i doznał uszczerbku.
Oferuję pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy oraz zadośćuczynienia, które — zgodnie z polskim prawem — będzie odzwierciedlało szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego i będzie zauważalne oraz przyniesie satysfakcję poszkodowanemu.