515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Rozwód czy separacja – podobieństwa i różnice

Rozstanie może przybrać różne formy. Dobrze jest wybrać taką, która Ci najbardziej odpowiada. Niektóre pary prędzej sięgną po rozwód, a inne – separację. Czym różnią się te rozwiązania? Jakie są między nimi podobieństwa? Dowiesz się tego w poniższym artykule.


Podstawową różnicą między rozwodem a separacją jest to, że w przypadku małżeństwa musi nastąpić trwały i zupełny rozpad związku, a odseparowania – nie. W takiej sytuacji trzeba jedynie, żeby rozpad był zupełny. Co to oznacza? Dzieje się tak, gdy między małżonkami nie ma żadnej wspólnoty duchowej, fizycznej i gospodarczej. Rozstanie jest trwałe wtedy, kiedy obie strony uznają, że powrót do siebie nawzajem jest absolutnie niemożliwy. Potrzeba do tego opinii małżonków opartej na doświadczeniu życiowym.

Daleko idące konsekwencje

Jeśli szykujesz się do rozstania i nie wiesz, na które rozwiązanie się zdecydować, powinieneś pamiętać, że po rozwodzie możesz ponownie wstąpić w związek małżeński. Inaczej jest, gdy w grę wchodzi separacja – w takiej sytuacji nadal pozostajesz w małżeństwie z drugą osobą, ale nie tworzysz z nią wspólnoty. Zakłada się, że w odpowiednich okolicznościach osoby mogą do siebie wrócić. Z tego powodu w ramach separacji partnerzy nie mogą też przywrócić swojego pierwotnego nazwiska, jeśli zmienili je w wyniku zawarcia związku.

Obowiązek wzajemnej pomocy

Kiedy małżonkowie postanowili się od siebie odseparować, powinni pamiętać, że w świetle prawa wciąż ciąży na nich obowiązek wzajemnej pomocy materialnej oraz duchowej. Są zobowiązani wspomóc partnera finansowo oraz psychologicznie w trudnej sytuacji. Kiedy zdecydują się na rozwód, nie będą zobligowani udzielać wsparcia.

Jakie są między nimi podobieństwa?

Wspólnym elementem tych rozwiązań jest to, że obie strony dystansują się od siebie i przestają tworzyć wspólnotę. Od nich zależy, czy zrobią to trwale, czy tymczasowo i czy zechcą po oddzieleniu się od małżonka mieć wobec niego wyżej wymienione zobowiązania. Na separację mogą zdecydować się pary, które nie mają jeszcze pewności, czy chcą się definitywnie rozstać. Rozwód jest dla tych, którzy podjęli już tę decyzję.