515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Umorzenie zaległości oraz ulgi podatkowe

 

Nagła utrata majątku lub pracy to losowe wydarzenia, które mogą sprawić, że jednostka straci zdolność uiszczania opłat do urzędu skarbowego. Jeśli taka sytuacja się przedłuży, zgodnie z art. 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. możliwe jest umorzenie zaległego podatku. Za uzyskaniem tego rodzaju ulgi musi przemawiać ważny interes podatnika, interes publiczny lub dwie okoliczności jednocześnie. Co to takiego?

 

Interes podatnika

 

Składają się na niego wyżej wspomniane trudne, losowe wydarzenia takie jak utrata pracy czy własności. Każdy wniosek o ulgę podparty osobistym interesem jest rozpatrywany przez organ bardzo indywidualnie. Podczas analizy bierze się pod uwagę stan faktyczny jednostki w momencie rozstrzygnięcia sprawy — składa się na niego jej sytuacja finansowa, rodzinna i życiowa. To na ich podstawie fiskus podejmie decyzję o umorzeniu zaległego podatku. Ważny interes publiczny

Przez ten termin rozumie się oczekiwanie określonej grupy podmiotów funkcjonującej na wybranym obszarze. Składając wniosek o usunięcie opłaty w oparciu o interes publiczny, należy wykazać, że urząd skarbowy poniesie duże straty, jeśli nie przydzieli podatnikowi ulgi — większe niż wtedy, gdy zdecyduje się ją przyznać.

 

Co jeszcze oprócz usunięcia opłat?

 

Umorzenie zaległego podatku to niejedyna ulga, na którą może zdecydować się urząd skarbowy. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mają również możliwość złożenia wniosku o odroczenie spłaty bądź rozłożenie jej na raty. Warto wiedzieć, że organ z większym prawdopodobieństwem rozpatrzą pozytywnie prośby o odroczenie terminu płatności niż jej usunięcie. Dzieje się tak, ponieważ w pierwszym przypadku jednostka i tak uiści opłatę, a w drugim nie.

 

Co ważne, każdy wniosek o odroczenie spłaty bądź umorzenie zaległego podatku, który urząd rozpatrzy negatywnie, podparty jest wyczerpującymi argumentami odnoszącymi się zarówno do stanu faktycznego jednostki, jak i polskiego prawa. Organ ma obowiązek czytelnie przedstawić wszystkie etapy rozumowania, które doprowadziły do odrzucenia wniosku.