515 968 882 | antonina.ogonowska@op.pl

Podatek od spadków i darowizn

 

Możemy zostać posiadaczami majątku na różne sposoby, między innymi wtedy, gdy określone dobra zostały nam przekazane przez druga osobę. Jest to możliwe na skutek darowizny oraz spadku.

Darowizna to rodzaj umowy, w ramach której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Z kolei spadek to prawa i obowiązki, które należą do spadkodawcy i w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobiercę. To akcje, udziały, nieruchomości lub inne dobra o określonej wartości pieniężnej. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku musimy zapłacić podatek od spadków i darowizn. Co to jest i na czym polega?

Obowiązek podatkowy

Taki podatek to kwota uiszczana przez nabywców dóbr. Mają oni obowiązek zapłacenia go wtedy, gdy wartość zyskanego majątku przekroczyła kwotę wolną od podatku. Jej próg różni się w zależności od tego, do której grupy podatkowej należy spadkobierca lub osoba obdarowana.

Zgłoś spadek lub darowiznę

Jeśli stałeś się posiadaczem majątku, należy zgłosić go do skarbówki w celu jego opodatkowania. W takiej sytuacji urząd może wymierzyć podatek w ciągu 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli tego nie zrobi w tym czasie, ulega on przedawnieniu i nie musisz go płacić z tytułu darowizny lub spadku – zasada ta dotyczy opłat, których wysokość ustala organ, a nie podatnik tak, jak to jest w przypadku PIT, CIT lub VAT.

Odżycie obowiązku podatkowego

Warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, gdy może nastąpić odnowienie obowiązku podatkowego nawet po upływie 5 lat określonych przez prawo. Dzieje się tak w sytuacji, gdy osoba, która posiadła majątek, nie zgłosiła tego do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w momencie:

  • powołania się przez osobę na fakt zdobycia majątku,
  • sporządzenia pisma – gdy niezgłoszone nabycie stwierdzono pisemnie,
  • uprawomocnienia się orzeczenia sądu — gdy w związku z niezgłoszeniem majątku osoba otrzymała orzeczenie sądowe.


Z tego powodu warto zapoznać się z przepisami prawnymi w momencie zyskania majątku.